Co je katatymně imaginativní psychoterapie?

Katatymně imaginativní psychoterapie (KIP) je mezinárodně uznávaný, odborně fundovaný a ověřený přístup. Náleží mezi hlubinné psychoterapeutické metody vycházející na jedné straně z moderních psychoanalytických a psychodynamických teorií (včetně moderních výzkumů kojenců) a na druhé straně využívá propracované technické prostředky. KIP umožňuje propracování konfliktů, otevření zdrojů a podporu kreativních procesů. Odbornou fundovanost katatymně imaginativní psychoterapie dokládá množství odborné literatury (pocházející především z německy mluvící oblasti) a skutečnost, že KIP patří mezi psychoterapeutické přístupy, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami v řadě evropských zemí.

Katatymně imaginativní psychoterapie využívá imaginací, které jsou vedeny a motivovány pocitovým naladěním. Imaginovaný materiál je následně propracován, prohlouben a integrován v následném pohovoru. Praktický postup vypadá tak, že po uvolnění, které působí psychofyziologicky a zaměřuje pozornost na vnitřní duševní procesy, nabídne terapeut/ka motiv (např. louka, potok, vztahová osoba atd.). Tak jsou osloveny aktuální nálady, vědomé i nevědomé konflikty a rozvíjejí se na obrazné rovině. Vnitřní skutečnost je tak smysluplně zobrazena v symbolické představě. Na rozdíl od nočního snu popisuje snící terapeutovi přímo v průběhu imaginace všechno, co se odehrává před jeho vnitřním zrakem. Tak může v průběhu imaginace terapeut pacienta provázet: může ho chránit před nadměrnou úzkostí, podporovat ho svým empatickým porozuměním k dalším exploracím, podpořit ho v konfrontaci s konfliktním materiálem, povzbudit ho k novým způsobům jednání a vztahování a pod. Pacient zpracovává imaginované obrazy výtvarně nebo písemně a obohacuje je svými dalšími nápady. Tak pokračuje imaginací započatý proces i v době mezi terapeutickými sezeními. V pohovorech se obsahy prožité, prozkoumané a propracované v imaginacích spojují s aktuálními konflikty a životními osudy s cílem integrovat je v biografickém kontextu.

Katatymně imaginativní psychoterapie se velmi osvědčila v léčbě neurotických, funkčních a psychosomatických obtíží. KIP se uplatňuje také v rámci krizových intervencí, při práci s traumatem a v psychoterapii osobnostních poruch. Metoda KIP je vhodná jak pro krátkodobé, tak i pro dlouhodobé terapie, osvědčuje se v práci s dospělými, s dětmi i s dospívajícími. Kromě klasického využití v individuální terapii lze KIP modifikovat i pro práci se skupinami a v párovém settingu.

Katatymně imaginativní psychoterapie je vybudovaná s didaktickým zřetelem a jasně strukturovaná na základní, střední a vyšší stupeň a tak se dá dobře zprostředkovat a vyučovat.

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Katathym_Imaginative_Psychotherapie