Členské příspěvky

Termín pro zaplacení členských příspěvků ve výši 500 Kč za rok 2023 je jako obvykle do konce února 2023. Bez zaplacení příspěvku nemůže být poskytnuta členská sleva na akce ČSKIP. Prosíme všechny členy, kteří tak ještě neučinili, o zaplacení příspěvku. 

Číslo účtu ČSKIP: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s., pobočka Brno.

Variabilní symbol: 7772023, specifický symbol: osobní číslo. 

Děkujeme. zveřejněno 7. 3. 2023