Seznam absolventů výcviku

Tito absolventi řádně zakončili výcvik v KIP a jsou plně kvalifikováni k samostatnému používání této metody.

 

PhDr. Oldřich Bajger +

PhDr. Ludvík Běťák

MUDr. Lea Brodová

Mgr.  Helena Dokoupilová

Mgr. Jan Dufek

PhDr. Dana Dufková   +

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge

MUDr. Alexandra Havlicová

MUDr. Martin Holub

MUDr. Martina Holubová

Mgr. Ivo Hurdálek

PhDr. Janis Keramaris

Mgr. Renata Kolářová

Mgr. Petra Konečná

Mgr. Jana Kulheimová

MUDr. Robert Kulísek, PhD.

Mgr. Alžběta Michalčíková

Mgr. Ondřejka Otevřelová

Mgr. Petr Patočka

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela

MUDr. Marie Pospíšilová  +

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD.

Mgr. Vladimír Straka

PhDr. Helena Strnadlová

Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová

PhDr. Jitka Škodová

PhDr. Marie Tomášková

Mgr. Leoš Vítek

MUDr. Martina Voříšková