Předsednictvo ČSKIP

Předsednictvo je výkonným orgánem společnosti.  Členové předsednictva zvolení v dubnu 2022 na Velehradě (v abecedním pořadí):

Mgr. Helena Dokoupilová

Mgr. Jan Dufek

MUDr. Martin Holub

MUDr. Robert Kulísek, PhD.

Mgr. Alžběta Michalčíková

Mgr. Ondřejka Otevřelová

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge

Mgr. Lenka Rašticová

Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD. 

MUDr. Martina Voříšková

 

Funkci předsedy společnosti převzal MUDr. Robert Kulísek, PhD.