Vzdělávací výbor ČSKIP

Vzdělávací výbor ČSKIP tvořený výcvikovými terapeuty a docenty KIP je odborným garantem vzdělávání.

 

Členové vzdělávacího výboru (v abecedním pořadí):

 

PhDr. Ludvík Běťák, Brno, docent ČSKIP

MUDr. Lea Brodová, Praha, výcviková terapeutka ČSKIP

Mgr. Helena Dokoupilová, Brno, docentka ČSKIP

Mgr. Jan Dufek,  Hustopeče, docent ČSKIP

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge, Praha, výcviková terapeutka ČSKIP

MUDr. Martin Holub, Praha, výcvikový terapeut ČSKIP

MUDr. Martina Holubová, Praha, výcviková terapeutka ČSKIP

MUDr. Robert Kulísek, PhD., Brno, docent ČSKIP

Mgr. Ondřejka Otevřelová, Brno, výcviková terapeutka ČSKIP

Mgr. Petr Patočka, Brno, docent ČSKIP

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., Praha, docentka ČSKIP 

Mgr. Vladimír Straka, výcvikový terapeut ČSKIP

PhDr. Helena Strnadlová, Praha, výcviková terapeutka ČSKIP

PhDr. Jitka Škodová,Praha, docentka ČSKIP

PhDr. Marie Tomášková, Rokycany, výcviková terapeutka ČSKIP

MUDr. Martina Voříšková, Brno, docentka ČSKIP