Kontakty

Sídlo společnosti: 

Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

IČO: 44993404

Číslo účtu: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s.

Ze zahraničí: IBAN: CZ96 0300 0000 0000 0360 7342, BIC: CEKOCZPP

 

Identifikace plateb

 Při platbách dodržujte následující pravidla:

  • Na složenkách a bankovních příkazech uveďte vždy variabilní symbol.
  • Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.

Variabilní symboly:

  • Roční členský příspěvek: 777+rok, např. 7772023 (při použití trvalého příkazu uveďte pouze 777). Platbu prosím zasílejte do konce února příslušného roku. 
  • Dar společnosti: 999. Na konci roku Vám paní účetní o daru pošle potvrzení.
  • Platba za seminář: uveďte datum začátku semináře ve tvaru ddmmrr. např. 120223 - seminář začínající 12.2.2023

Specifický symbol:

  • Uveďte svůj osobní kód (přiděluje tajemnice).
  • Nečlenové společnosti, kteří nemají přidělen osobní kód, uvedou datum svého narození ve formátu ddmmrr.Centrální kontakt – tajemník ČSKIP:

Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová
e-mail: vladkasidlo@seznam.czinfo@cskip.cz

Předseda ČSKIP:

Mudr. Robert Kulísek, PhD.
tel.: +420 773 937 779
e-mail: robertkulisek@seznam.cz

Garant výcviku a vzdělávání:

Mgr. Jan Dufek
tel.: +420 608 383 355
e-mail: jan.dufek@email.cz

Mezinárodní spolupráce:

MUDr. Lea Brodová
tel.: +420 728 144 158
e-mail: lea.brodova@fnmotol.cz

Ekonomka – účetní ČSKIP:

Ing. Marie Baráková
e-mail: barakova.marie@email.cz

Webmaster:

Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová
e-mail: vladkasidlo@seznam.cz

 

 

Supervize

Individuální supervizi je třeba si s terapeuty domlouvat individuálně. Nabídky skupinové supervize uvádíme v programu akcí.


Supervize jsou oprávněni poskytovat:

 
PhDr. Ludvík Běťák, Brno, tel.: +420 605 555 858, e-mail:ludvik.betak@seznam.cz
Mgr.  Helena Dokoupilová, Kalvodova 11, Brno, tel.: + 420 737 868 694, email: h.dokoupilova@seznam.cz
Mgr. Jan Dufek, Hustopeče, tel.: +420 608 383 355, email: jan.dufek@email.czwww.psychologhustopece.cz
MUDr. Robert Kulísek, PhD., Brno, tel.: 773 937 779, e-mail: robertkulisek@seznam.cz
Mgr. Petr Patočka, Brno, tel.: +420 777 812 897, e-mail: petrpatocka@centrum.cz
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., Praha, tel.: +420 731 172 521, e-mail:pelkoval@seznam.cz
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela, Brno, tel.: +420 608 709 862, e-mail: petrzela@email.cz
PhDr. Jitka Škodová, Praha, tel.: +420 244 401 140, e-mail: skodova.jitka@tiscali.cz
MUDr. Martina Voříšková, Brno, tel.: 606 736 285, e-mail: m.voriskova@gmail.com 

 

 

Sebezkušenost

Výcvikovou sebezkušenost je třeba si s terapeuty domlouvat individuálně. Nabídky sebezkušenostních skupin uvádíme v programu akcí.


Individuální sebezkušenost jsou oprávněni poskytovat:

PhDr. Ludvík Běťák, Brno, tel.: +420 548 535 868, e-mail: ludvik.betak@seznam.cz 

MUDr. Lea Brodová, Praha, tel.: +420 728 144 158, e-mail: lea.brodova@fnmotol.cz

Mgr.  Helena Dokoupilová, Kalvodova 11, Brno, tel.: + 420 737 868 694, e-mail: h.dokoupilova@seznam.cz

Mgr. Jan Dufek, Hustopeče, tel.: +420 608 383 355, e-mail: jan.dufek@email.cz; www.psychologhustopece.cz

PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge, Praha, tel.: 775 999 297, www.naterapii.cz; leonarajdlova@gmail.com

MUDr. Martin Holub, Praha, tel.: +420 277 009 990, e-mail: psychoterapie-holubovi@seznam.cz 

MUDr. Martina Holubová, Praha, tel.: +420 277 009 991, e-mail: psychoterapie-holubovi@seznam.cz

MUDr. Robert Kulísek, PhD., Brno, tel.: 773 937 779, e-mail: robertkulisek@seznam.cz

Mgr. Ondřejka Otevřelová, Brno, tel.: 603 172 403, e-mail: otevrelova@pnbrno.cz 

PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., Praha,  tel.: +420 731 172 521, e-mail: pelkoval@seznam.cz 

PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela, Brno, tel.: +420 608 709 862, e-mail: petrzela@email.cz  

Mgr. Vladimír Straka, Žďár nad Sázavou a Počátky, okr. Pelhřimov, tel.: + 420 603 570 615, e-mail: straka.vladimir@seznam.cz 

PhDr. Helena Strnadlová, Praha, tel.: +420 222 510 015, mobil: 728 610 089, email: StrnadlovaHelena@seznam.cz

PhDr. Jitka Škodová, Praha, tel.: +420 244 401 140, e-mail: skodova.jitka@tiscali.cz 

PhDr. Marie Tomášková, Rokycany, e-mail: ordinacetomaskova@seznam.cz

MUDr. Martina Voříšková, Brno, tel.: 606 736 285, e-mail: m.voriskova@gmail.com