O společnosti

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, z.s. (ČSKIP) je samosprávným dobrovolným sdružením dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Sídlem společnosti je Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice.

ČSKIP je od r. 1996 řádným členem IGKB (Internationalle Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben und Imaginative Verfahren in der Psychotherapie, se sídlem v Göttingen). ČSKIP úzce spolupracuje se zahraničními národními společnostmi KIP (především německou, švýcarskou, rakouskou a slovenskou).

ČSKIP vznikla v Brně z iniciativy skupiny klinických psychologů a lékařů, kteří se začali v KIP vzdělávat a cvičit koncem 80. let pod vedením zahraničních lektorů. V současné době výcvikem prochází přes sto frekventantů, téměř 30 osob výcvik ukončilo kolokviem, 6 českých psychoterapeutů splnilo podmínky pro jmenování docenty KIP, dalších 11 psychoterapeutů působí jako výcvikoví terapeuti.

Společnost naplňuje funkci vzdělávacího institutu. Zajišťuje vzdělávání v rámci celorepublikových vzdělávacích akcí, organizuje mezinárodní vzdělávací semináře, zajišťuje svým členům přístup k zahraničním vzdělávacím akcím a odborné literatuře.

Bankovní spojení

číslo účtu: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s.