Literatura

LITERATURA ke KIP:

 

BÜRGI-KRAUS, Monika (ed.). Vývoj v imaginaci - imaginativní vývoj: (současné směřování katatymně imaginativní psychoterapie). Háj ve Slezsku: MAJ, 2008.

KAST, Verena. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál, 2010.

KAST, Verena. Dynamika symbolů: základy jungovské psychoterapie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014.

KAST, Verena. Sny. Praha: Portál, 2013.

LEUNER, Hanscarl a WILKE, Eberhard. Katatymně imaginativní psychoterapie. Praha: Portál, 2007.

SEIFERT, Ang Lee, SEIFERT, Theodor, SCHMIDT, Paul. Aktivní imaginace: práce s fantazijními obrazy a jejich vnitřní energií. Praha: Portál, 2004.

UHROVÁ, Eva Dorota. Imaginácia ako zrkadlo: využitie imaginácie v psychoterapii. Nové Zámky: Psychprof, 2005.

WOLLSCHLÄGER, Maria-Elisabeth a WOLLSCHLÄGER, Gerhard. Symbol v diagnostice a psychoterapii: práce s předmětnými symboly v individuální, rodinné a skupinové terapii. Praha: Portál, 2002.

Leuner, H., Horn, G., Klessmann, E.: Katatýmne obrazové prežívanie u detí a mladistvých. Ernst Reinhardt Verlag, München Basel, 1977, přel. pro vnitřní potřebu Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu, 1996.

 

Literatura k psychodynamické psychoterapii:

BLANCK, Gertrude a Rubin. Ego-psychologie: teorie a praxe. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992.

FREUD, Anna. Já a obranné mechanismy. Praha: Portál, 2006.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1932-1939. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1904-1905. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2000. 

HAŠTO, Jozef. Vzťahová vazba: Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín, Vydavateľstvo F, 2005.

KLEIN, Melanie. Závist a vděčnost a další práce z let 1946-1963. Praha: Triton, 2005.

MCWILLIAMS, Nancy. Psychoanalytická diagnóza: porozumění struktuře osobnosti v klinickém procesu. Přeložil Hana DRÁBKOVÁ. Praha: Portál, 2015.

MENTZOS, Stavros. Dynamika duševní nemoci. Praha: Portál, 2005.

MENTZOS, Stavros. Přehled psychodynamiky: funkce psychických poruch. Praha: Portál, 2012.

MIKOTA, Václav. Alkohol v psychoanalýze: Několik poznámek k psychoterapii v psychiatrii. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1995.

MITCHELL, Stephen A.,  BLACK, Margaret J. Freud a po Freudovi: dějiny moderního psychoanalytického myšlení. Praha: Triton, 1999.

RIEGEL, Karel D., KALINA, Kamil, PĚČ, Ondřej. Poruchy osobnosti v 21. století: diagnostika v teorii a praxi. Praha: Portál, 2020.

RŮŽIČKA, Jiří, ed. Psychosomatický přístup k člověku. Praha: Triton, 2006.

SMOLÍK, Petr. Duševní a behaviorální poruchy: průvodce klasifikací : nástin nozologie : diagnostika. rev. vyd. Praha: Maxdorf, 1997.

STEINER, John. Psychická útočiště: patologické organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů. Praha: Triton, 2018.

MKN 10 - https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/F00-F99

 

Literatura k psychoterapeutickému procesu:

ARGELANDER, Hermann. Prvé interview v psychoterapii. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2005.

CASEMENT, Patrick. Hledání a objevování: jak se učit v psychoanalýze od pacienta. Praha, 1999. Psychologie P.

Dührssen: Biografická anamnéza z hlubinne -psychologického aspektu, Trenčín: Vydavateľstvo F, 2005.

EHRENBERG, Darlene Bregman. Na hraně intimity: práce s přenosem a protipřenosem v analytické praxi. Praha: Portál, 2014.

GABBARD, Glen O. Protiprenos, Trenčín: Vydavateľstvo F, 2009.

GABBARD, Glen O. Dlhodobá psychodynamická psychoterapia, Trenčín: Vydavateľstvo F, 2005.

KLIMPL, P. Zahájení v psychodynamické psychoterapii, Psychiatrie pro praxi, 1/2005, str. 11 – 17.

SANNWALD, Renate, SCHULTE-MARKWORT, Michael, RESCH, Franz, ed. Psychoterapeutické dovednosti. Brno: Emitos, 2015.

SANDLER, Joseph, DARE,Christopher, HOLDER, Alex. Pacient a analytik: Základní pojmy klinické psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994.

 Další:

Karkošová, S: Sexuálne zneuživanie detí vo svetle výskumných poznatkov. Dostupné na https://ja-sr.sk/publikacie-ja-sr

 

Literatura v němčině:
 

Arduc M.: Therapie - Sprache - Traum. Die Kommunikation in der Katathym-imaginativen Psychotherapie. Peter Lang, Frankfurt a. M. 2000.

Bahrke U. / Nohr K.: KIP. Lehrbuch der Arbeit mit Imaginationen in psychodynamischen Psychotherapien. Springer 2013.

Bahrke U., Rosendahl W. (Hrsg) Psychotraumatologie und Katathym-imaginative Psychotherapie. Papst, Lengerich 2001.

Bartl G., Pesendorfer F. (Hrsg): Strukturbildung im therapeutischen Prozeß. Literas Universitätsverlag, Wien 1989.

Dieter W.: Die Katathym Imaginative Psychotherapie – eine tiefenpsychologische Behandlungsmethode. Imagination 3/2001. Facultas Universitätsverlag, Wien.

Erlanger A.: Katathym-imaginative Psychotherapie mit älteren Menschen. Reinhard, München 1997.

Gerber, G., Sedlak, F. (Hrsg.): Katathymes Bilderleben innovativ. Motive und Methoden. Reinhardt, München 1994.

Hennig H., Fikentscher E., Rosendahl W. (Hrsg): Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie mit dem Katathymen Bilderleben. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beiträge 1992,2, Halle

Hennig, H., Rosendahl, W. (Hrsg.): Katathym-imaginative Psychotherapie als analytischer Prozeß. Pabst Science Publishers, Lengerich 1999.

Hennig, H., Rosendahl, W.: Beziehung und therapeutische Imaginationen. Pabst, Lengerich 2007.

Horn G.: Katathymes Bilderleben mit Kindern. In: Petzold H., Ramin G. (Hrsg) Schulen der Kinderpsychotherapie. Junfermann, Paderborn 1987.

Horn, G., Sannwald, R. Wienand F.: Katathym Imaginative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt München, 2006.

Horn, G.: Kindheit und Phantasie. Entwicklungsphasen im Spiegel innerer Bilder. Pabst Science Publishers, Lengerich 1998.

Klessmann, E., Eibach H.: Traumpfade. Weg-Erfahrungen in der Imagination. Huber, Bern 1996.

Klessmann, E., Eibach H.: Wo die Seele wohnt. Huber, Bern, 1993.

Klessmann, E., Klessmann H.-A.: Heiliges Fasten - heilloses Fressen: Die Angst der Magersüchtigen vor dem Mittelmaß. Huber, Bern 1988.

Kottje-Birnbacher L.(2001): Einführung in die Katathym-imaginative Psychotherapie. Imagination 23,4, S. 5 - 78.

Kottje-Birnbacher L.: Katathym-imaginative Psychotherapie. In: Reimer C. und Rüger U. Psychodynamische Psychotherapien. Springer, Heidelberg 2000, S. 151-176.

Kottje-Birnbacher, L., Sachsse, U. und E. Wilke (Hrsg): Imagination in der Psychotherapie. Huber, Bern 1997 (vergriffen, wird neu aufgelegt)

Kottje-Birnbacher, L., Wilke E., Krippner K., Dieter W. (Hrsg.): Mit Imaginationen therapieren. Neue Erkenntnisse zur Katathym-Imaginativen Psychotherapie. Papst, Lengerich 2005.

KOTTJE-BIRNBACHER, Leonore, Ulrich SACHSSE a Eberhard WILKE. Psychotherapie mit Imaginationen. 1. Aufl. Bern: Verlag Hans Huber 2010, 332 p.

Lang, I.: Beiträge zu einer tiefenpsychologischen Anthropologie des Katathymen Bilderlebens. VWGÖ, Wien, 1978.

Leuner, H., Kottje-Birnbacher L., Sachsse U., Wächter M.: Gruppenimagination. Gruppentherapie mit dem Katathymen Bilderleben. Huber, Bern 1986 (vergriffen)

Leuner, H. (Hrsg.): Katathymes Bilderleben. Ergebnisse in Theorie und Praxis. Huber, Bern 1980. (vergriffen)

Leuner, H. und O. Lang (Hrsg.): Psychotherapie mit dem Tagtraum. Katathymes Bilderleben. Ergebnisse. Huber, Bern 1982 (vergriffen).

Leuner, H., Hennig, H. und E. Fikentscher (Hrsg.): Katathymes Bilderleben in der therapeutischen Praxis. Schattauer, Stuttgart 1993.

Leuner, H., Horn, G., Klessmann, E.: Katathymes Bilderleben mit Kindern und Jugendlichen. Reinhardt, München/Basel, 4. aktualisierte Auflage 1997.

Leuner, H.: Katathymes Bilderleben. Grundstufe. Einführung in die Psychotherapie mit der Tagtraumtechnik. Ein Seminar. Thieme, Stuttgart, 1989. (vergriffen, jetzt: Wilke 2004)

Leuner, H.: Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychotherapie. Huber, Bern, 3. korr. und erw. Auflage 1998.

Roth, J. W. (Hrsg.): Konkrete Phantasie. Neue Erfahrungen mit dem Katathymen Bilderleben. Huber, Bern 1984. (vergriffen)

Rust M.: Katathym-imaginative Psychotherapie. In: Senf W., Broda M. (Hrsg) Praxis der Psychotherapie. Thieme, Stuttgart New York 1996, S. 216-220

Rust, M. (Hrsg.): Katathyme Symbolik und die Kunst des Hörens. Wahrnehmungseinstellungen in der Psychotherapie und Psychiatrie. Neuzeit-Verlag, Bonn 1993.

Sachsse U. Traumazentrierte Psychotherapie. Theorie, Klinik und Praxis. Schattauer, Stuttgart 2004.

Sachsse, U., Kottje-Birnbacher, L.: Gruppenpsychotherapie mit dem Katathymen Bilderleben. in: P. Kutter (Hrsg.): Methoden und Theorien der Gruppenpsychotherapie. Problemata 107, Fromman-Holzboog, Stuttgart 1985, 191-215.

Ullmann H. / Wilke E.: Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP). Huber Verlag, Bern 2012.

Salvisberg H., Stigler M., Maxeiner V. (Hrsg) Erfahrung träumend zur Sprache bringen. Huber, Bern 2000.

Steiner B., Krippner K.: Psychotraumatherapie. Schattauer, Stuttgart 2006.

Ullmann H. (Hrsg): Das Bild und die Erzählung in der Psychotherapie mit dem Tagtraum. Zwölf Fallgeschichten. Huber, Bern, 2001.

Wächter M.: Katathym-Imaginative Psychotherapie. In: Heigl-Evers, A., Ott, J. (Hg): Die psychoanalytisch-interaktionelle Methode. Vandenhoeck und Ruprecht 1994.

Wilke E., Leuner H. (Hrsg.): Das katathyme Bilderleben in der psychosomatischen Medizin. Huber, Bern 1990.

Wilke, E.: Katathym-imaginative Psychotherapie - eine spezielle Form tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. In: Reimer C., Eckert J., Hautzinger M., Wilke E. (Hrsg.) Psychotherapie. Ein Lehrbuch für Ärzte und Psychologen. Springer, Berlin, Heidelberg, New York 1996, S. 77-123.

Wilke, E.: Katathym-Imaginative Psychotherapie (KIP). Einführung in die Psychotherapie mit der Tagtraumtechnik. 6. neubearbeitete Auflage Thieme, Stuttgart/New York 2004.

Wollschläger, M. E., Wollschläger, G.: Der Schwan und die Spinne. Das konkrete Symbol in Diagnostik und Psychotherapie. Huber, Bern 1998.Literatura v angličtině:

HALL, Eric. Guided imagery: creative interventions in counselling & psychotherapy. Thousand Oaks [Calif.]: SAGE, 2006.