Odkazy

Odkazy na KIP společnosti v zahraničí:

Slovenská spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu
Facebook - Slovenská spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu 
AGKB Göttingen
Österreichische Arbeitsgemeinschaft katathymes Bilderleben und KiP
Schweizer Arbeitsgemeinschaft Katathymes Bilderleben und KiP
Mitteldeutsche Gesellschaft für Katathymes Bilderleben und imaginative Verfahren in der Psychotherapie und Psychologie eV. mit Institut
Saarländisches Institut für tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie und KiP
Межрегиональная общественная организация содействия развитию символдрамы (МОО СРС)

Odkazy na psychoterapeutické společnosti v ČR:

Brněnský institut psychoterapie
Česká psychoterapeutická společnost ČLS J.E.P.
Česká psychoanalytická společnost
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
Institut aplikované psychoanalýzy
Pražská psychoterapeutická fakulta
Česká společnost pro analytickou psychologii
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu
České stránky gestalt terapie
Institut rodinné terapie Praha
Institut pro systemickou zkušenost


Další odkazy:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Českomoravská psychologická společnost
Asociace klinických psychologů ČR
Česká psychiatrická společnost
Unie psychologických asociací České republiky
Česká asociace studentů psychologie
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny