Členství

Stanovy ČSKIP

Aktuálně platnou verzi stanov schválenou dne 16.4. 2015 si můžete níže stáhnout ve formátu pdf.

Přihláška do ČSKIP

Přihlášku do ČSKIP je možno podat pouze písemně, vyplněné formuláře odešlete na adresu výkonného tajemníka ČSKIP (info@cskip.cz). Dle stanov ČSKIP je nutné k přihlášce přiložit kopii potvrzení o absolvování kandidátského pohovoru. K vaší přihlášce se vyjadřuje předsednictvo ČSKIP. Bude Vám pak zasláno vyjádření o přijetí (či nepřijetí) do ČSKIP. Řádným členem se pak stáváte po zaplacení  členského příspěvku za příslušný rok (500 Kč, variabilní symbol pro platbu 777+rok, za který je platba provedena, specifický symbol ID, které bude zasláno spolu s potvrzením o přijetí). Platbu za každý další rok prosím zasílejte do konce února. 


Soubory ke stažení:

Stanovy ČSKIP 2015.pdf

Přihláška.pdf