Nový výcvikový běh

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii otvírá v roce 2023 NOVÝ výcvikový běh schválený pro zdravotnictví. Hlavní část výcviku bude probíhat v Brně, sebezkušenostní skupina mimo Brno.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. 6. 2023.

Výcvik organizačně zajišťuje: Mgr. Alžběta Michalčíková. V případě zájmu se prosím hlaste na e-mail: michalcikova.alzbeta@seznam.cz .

K přihlášce prosím přiložte následující: motivační dopis, strukturovaný životopis s fotografií, kopii VŠ diplomu, zájemci, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotnictví, přiloží údaje o tom, kde a v jaké výši úvazku jsou zaměstnáni a přiloží doklad o zahájení předatestační přípravy.

Podrobnosti o výcviku naleznete v příloze. zveřejněno 11. 3. 2023