Aktuálně běží výcvikový běh v Praze

Výcvik organizačně zajišťuje PhDr. Leona Rajdlová Dyrehauge.


Výcvik je určen pro absolventy vysokoškolského studia lékařství, psychologie, oborů s relevancí k pomáhajícím profesím a v odůvodněných případech i dalších oborů vysokoškolského studia, jakož i pro studenty těchto oborů.

 

 


zveřejněno 13. 2. 2020