Zasílání informací na váš mail


Chcete být včas informováni o našich aktivitách? Zaregistrujte se ...
opište zobrazená písmena/čísla

*
(bližší informace naleznete níže)* povinný údaj

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážení příznivci ČSKIP,

obracíme se na Vás s žádostí o udělení souhlasu se zpracováním Vašich základních osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail) pro další poskytování zpráv o dění v ČSKIP. Předkládáme Vám ji v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Směrnice je platná od 25. 5. 2018.

Dovolujeme si Vás požádat jakožto stávající či budoucí odběratele aktuálních sdělení o činnosti ČSKIP a pozvánek na pořádané akce, o udělení potřebného souhlasu na dobu 5 let k tomu, abychom Vás mohli i nadále informovat o aktivitách ČSKIP.

Souhlas udělujete organizaci Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, z.s. (ČSKIP), se sídlem Psychiatrická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno – Bohunice.

 1. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: info@cskip.cz
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno tajemníkem společnosti.
 3. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí osobě.
 4. Zároveň Vás informujeme, že podle směrnice o ochraně osobních údajů máte právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět;
  2. požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás (info@cskip.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.