Přihlašování na semináře

Přihlášení na seminář u organizátora akce. Termíny přihlášení: nejpozději měsíc před konáním semináře. Nezapomeňte vždy vyplnit, zda jste nebo nejste členem ČSKIP a uvést osobní kód. Kurzovné pak obratem zaplaťte. Z těchto peněz musíme dopředu zaplatit pronájmy místností a ubytování a honorář lektorům.

Změna v termínech i místech konání vyhrazena, prosíme za pochopení, přihlášení zájemci budou o případných změnách včas informováni organizátorem. Účastníci budou do seminářů zařazováni podle pořadí došlých přihlášek.

 

Obecné platební a storno podmínky

Prosíme účastníky, aby se přihlašovali a platili za semináře včas. Velmi tím ulehčíte práci organizátorům seminářů.

U každého semináře je organizátory určen termín zaplacení. Pokud nebude v tomto termínu platba uhrazena, organizátor má právo přihlášení zrušit a obsadit místo jiným účastníkem. V případě pozdního přihlášení a zaplacení semináře, nebo při platbě na místě bude účastnický poplatek navýšen o částku stanovenou organizátorem (obvykle 10-20% ceny semináře).

Pokud se účastník nemůže zúčastnit semináře, může za sebe poslat náhradníka. Tuto změnu akceptujeme až do dne konání semináře. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.

Pokud účastník zruší svoji účast na semináři, vrací se účastnický poplatek takto:

30 a více dní před konáním semináře - 100%

14-29 dní před konáním semináře - 50%

13 a méně dní před konáním semináře - 0%

Pokud se účastník na seminář bez omluvy nedostaví, účastnický poplatek se nevrací.

Organizátoři seminářů mají právo na změnu podmínek.

 

Identifikace plateb

Číslo účtu ČSKIP: 3607342/0300, Československá obchodní banka a.s., pobočka Brno.

Ze zahraničí: IBAN: CZ96 0300 0000 0000 0360 7342, BIC: CEKOCZPP

Při platbách dodržujte následující pravidla:

Na složenkách a bankovních příkazech uveďte vždy variabilní symbol.

Do „zprávy pro příjemce“ uveďte své jméno a příjmení.

Variabilní symbol: uveďte datum začátku semináře ve tvaru ddmmrr. např. 120223 - seminář začínající 12.2.2023

Specifický symbol:

  • Uveďte svůj osobní kód (přiděluje tajemnice).
  • Nečlenové společnosti, kteří nemají přidělen osobní kód, uvedou datum svého narození ve formátu ddmmrr.